DNN Tân Phú

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default color
  • black color
Home

UBND tỉnh Long An quyết định vị trí đầu tư KCN DNN – Tân Phú

Email In PDF.

Ngày 14/5/2010, UBND tỉnh ban hành công văn số 1614/UBND-KT về việc thỏa thuận địa điểm đầu tư để Công ty CP Đầu tư DNN - Tân Phú đẩu tư Khu công nghiệp DNN - Tân Phú tại xã Tân Phú - huyện Đức Hòa - tỉnh Long An.

Trong đó, vị trí khu đất dự án trên phù hợp với quy hoạch - kế hoạch sử dụng đất đã được UBND tỉnh phê duyệt tại quyết định số 1155/QĐ-UBND ngày 27/4/2010 và Quy hoạch phát triển các Khu công nghiệp ở Việt Nam tại văn bản số 1142/TTg-KTN ngày 13/7/2009 của Thủ tướng Chính phủ, nên về chủ trương, UBND tỉnh đồng ý thoả thuận địa điểm để Công ty Đầu tư DNN - Tân Phú đầu tư Khu công nghiệp DNN - Tân Phú, với diện tích 94 ha (chưa đo đạc) tại xã Tân Phú - huyện Đức Hòa (có trích lục bản đồ địa chính kèm theo)

 

Đồng thời, UBND tỉnh giao Ban quản lý các khu công nghiệp chủ trì phối hợp các ngành chức năng liên quan và chính quyền địa phương hướng dẫn Công ty CP Đầu tư DNN - Tân Phú lập đầy đủ thủ tục đầu tư theo quy định của pháp luật. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp các ngành chức năng liên quan hướng dẫn Công ty CP Đầu tư DNN - Tân Phú lập đầy đủ thủ tục về đất đai theo quy định của pháp luật. 

Đến ngày 15/5/2010, Công ty CP Đầu tư DNN - Tân Phú phải đưa dự án đi vào hoạt động, nếu quá thời hạn trên mà dự án chưa đi vào hoạt động thì Ban quản lý các khu công nghiệp tham mưu UBND tỉnh để thu hồi chủ trương trên.

Mặt khác, định kỳ hàng tháng, Công ty CP Đầu tư DNN - Tân Phú phải báo cáo UBND huyện Đức Hòa, Ban quản lý các khu công nghiệp, Sở Tài nguyên và Môi trường về tiến độ hoàn thành các thủ tục và triển khai đầu tư của dự án kể từ ngày UBND tỉnh chấp thuận chủ trương cho đến khi dự án được đưa vào khai thác sử dụng.

 Nguồn longan.gov.vn

Lần cập nhật cuối ( Thứ năm, 27 Tháng 10 2011 04:43 )