DNN Tân Phú

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default color
  • black color
Home

UBND tỉnh Long An cấp phép triển khai KCN DNN – Tân Phú

Email In PDF.

Ngày 10/6/2011, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1745/QĐ-UBND cho phép  Công ty CP Đầu tư DNN – Tân Phú (đợt 1) chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất.

Theo quyết định này, UBND tỉnh cho phép Công ty CP Đầu tư DNN – Tân Phú (đợt 1) (địa chỉ trụ sở chính: đường số 2 – khu công nghiệp DNN – Tân Phú, xã Tân Phú, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) chuyển mục đích sử dụng đất với diện tích 586.464,2 m2 từ đất trồng cây hàng năm khác, đất trồng lúa, đất rừng sản xuất, đất trồng cây lâu năm và đất nuôi trồng thủy sản chuyển sang đất khu công nghiệp và giao diện tích 54.644 m2đất công do nhà nước quản lý cho Công ty CP Đầu tư DNN – Tân Phú (đợt 1) để sử dụng vào mục đích đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp DNN – Tân Phú (đợt 1). Thời hạn sử dụng 50 năm tính từ ngày ký quyết định này.

Vị trí, ranh giới khu đất tại thửa đất số 02, tờ bản đồ số 07, xã Tân Phú, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An được xác định theo trích đo bản đồ địa chính khu đất tỷ lệ 1/2000 do Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường lập và được Sở Tài nguyên và Môi trường duyệt ngày 20/5/2011.

Đồng thời, UBND tỉnh giao Sở Tài chính xác định đơn giá đất để thu tiền sử dụng đất đối với Công ty CP Đầu tư DNN – Tân Phú (đợt 1). Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo cho Công ty CP Đầu tư DNN – Tân Phú (đợt 1) nộp tiền sử dụng đất và phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; Cấp và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty CP Đầu tư DNN – Tân Phú (đợt 1) sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định; Chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định.

Ngoài ra, UBND huyện Đức Hòa có trách nhiệm chỉ đạo phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đức Hòa, UBND xã Tân Phú xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa cho Công ty CP Đầu tư DNN – Tân Phú (đợt 1) theo đúng vị trí, diện tích đã nêu tại quyết định này và gởi biên bản giao đất trên thực địa về Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày bàn giao đất trên thực địa. 

Nguồn ongan.gov.vn

Lần cập nhật cuối ( Thứ năm, 27 Tháng 10 2011 04:49 )